Click for bigger picture 15. 01. 2006 , Smysl našeho vzniku
Občanské sdružení TRPOLA vzniklo 13.5.2005 za účelem obnovy a uchování lidových kulturních tradic a řemesel, uchování biodiverzity a snahy o trvale udržitelný způsob života. Více o hlavních a vedlejších cílech sdružení naleznete ve stanovách, které jsou uvedeny na konci tohoto článku.
Občanské sdružení TRPOLA sídlí v Huntířově u Jablonce n.N.. Jistě budeme dostupní všem, kteří s námi budou chtít spolupracovat nebo se třeba přijedou na nás jen podívat.

V řemeslech se orientujeme hlavně na práci se dřevem a kovářství. Snažíme se o ruční práci a dodržování původních postupů, i když ne vždy a všude je to možné.
Ale co se nám snad daří vždy a o co se budeme vždy snažit, je práce s radostí a s láskou. Proto, pokud si třeba od nás něco koupíte a podpoříte tak naše sdružení v plnění svého úkolu, vězte, že s výrobkem dostáváte taky část nás samých, že my jsme dali věcem nejen vnější tvar naší prací, ale i vnitřní duši naší duší. Proto se tak i část nás samotných dostane k vám.
I my jsme součástí tohoto světa, tak jako každý z vás. A nosíme v sobě ten malý zlomek Duše světa. Člověk by neměl zadržovat to světlo, které k němu přichází ze světa ducha. Měl by ho vyzařovat dál, pro všechny ostatní. O to se budeme snažit. Aby ve světle země nezhaslo světlo nebes, jež svítit by mělo, jako od počátku, tak i nyní a po všechny budoucí okruhy věků. Stanovy.doc